آخر

Farsca lüğət آخر maddesi.


uc(izah: nərsənin ən sonu.)

ucun(izah: (nərsənin sonu).
ucunda: nəhayətdə.-ucun gözlə: nəhayətin bəklə.)

itə(izah:
bitə ki gəlib çıxdınız.
bitə, mən deyənə yetişdin.
allah bitəsin gözləsin.)

itəgi(izah: sonu aqibət
bitəgi gəlib çıxdıq)

son(izah:
işlərin izi qolay gəlsin.
işi izindən yox başından başla)

son(izah: doluq
doluq sözün nədir.)


Diger Dillerde

Farsça - Kazakça - آخر

Farsça Türkçe Sözlük - آخر

Farsça - Farsça - آخر
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164